Prace licencjackie - pisanie prac
Pisanie prac licencjackich i magisterskich

Strony tekstu przygotowane są przy wykorzystaniu czcionki Times New Roman 12 pkt (w przypadku uzupełniania pracy stosujemy ustawienia zgodne z otrzymanym materiałem).

Proces pisania obejmujący prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inne realizowany jest najczęściej etapami, adekwatnie do ilości rozdziałów i rozliczenia następują po przygotowaniu danego rozdziału.

Rozliczenia za uzgodnioną partię materiału (na przykład 1 rozdział), realizowane są po jej przygotowaniu płatnością na konto. Materiał przesyłany jest do osoby zamawiającej pracę po otrzymaniu przelewu drogą poczty elektronicznej. Po przygotowaniu i rozliczeniu całości materiału możliwe jest przesłanie pracy pocztą tradycyjną na płycie CD.

W przypadku zamówienia spisu treści wymagamy zaliczki na konto w wysokości 100 zł, która po zleceniu napisania całości pracy, przeliczana jest na strony tekstu. Tak więc osoba zamawiająca nic nie traci.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że przygotowane przez nas opracowania mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób, który nie narusza art. 272 k.k.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania skontaktuj się z nami i zapytaj.

 
Prace licencjackie
Mail: info@pracelicencjackie.pl

Projekt strony: Anvision & Webdesignfinders
Prace licencjackie || Prace magisterskie || Pisanie prac || Gotowe prace